TEMPERATURA SERVIRANJA:

Poslužiti ga ohlađenog na 10-12 stupnjeva u klasičnoj ili degustacijskoj čaši za bijelo vino.