GASTRO PREPORUKA:

Šugo od boškarina s pljukancima ili zreliji istarski kozji sir.